հայոց լեզու

Առաջադրանք հայոց լեզվից

1.Տրված բարդ բառերի առաջին արմատները փոխելով ստացիր նոր բարդ բառեր:
Ագեվազ, կակղամորթ, ոսկեպատ, հողածին, փառամոլ, կենսագիր, զբոսանավ, ծովագնաց:

Արագավազ, կապտամորթ, արծաթապատ, նորածին, թմրամոլ, մատենագիր, ռազմանավ, ժայռագնաց:

2. Տրված բարդ բառերի վերջին արմատները փոխելով ստացիր նոր բառեր:
Հեռախոս, հանրածանոթ, ձյունածածկ, երկրագունդ, մտահոգ, ծովակալ, բարենպաստ, դեղնակտուց:

Հեռանկար, հանրահայտ, ձյունախեխտ, երկրապահ, մտամոլոր, ծովանկար, բարեպաշտ, դեղնավուն:

3. Գոյական կազմող հետևյալ ածանցներով կազմել 3-ական բառ:
-ակ   գնդակ, տնակ, հոգյակ
-անակ   վահանակ, թղտապանակ, ժամանակ
-անոց    ծերանոց, խնձորանոց, խոհանոց
-անք    հարգանք, աշխատանք, բերկրանք
-արան   վեհարան, լսարան, դասարան
-արք  գործարք արարք, վարք
-ացի   գյուղացի, քաղաքացի, տեղացի
-ենի    բալենի, նշենի, թթենի
-ացք   սլացք, գնացք, հիացք
-իկ   շնիկ, չնաշխարհիկ, գեղեցիկ
-մունք հիացմունք, ասմունք, զգացմունք
-որդ  որսորդ, գնորդ, հաճախորդ
-ոց  ամրոց, թևնոց, պարանոց
-ստան ծառաստան, այգեստան, բուրաստան
-վածք  քեռծվածք, վնասվածք, հյուսվածք
-ուհի  ուսուցչուհի, վաճառողուհի, վարսահարդարուհի
-ք  ձեռք, ոտք, վարք

4.Յուրաքանչյուր բառաշարքում առանձնացնել 5-ական պարզ բառ:
Վարագույր, քույր, ոստյուն, ամառ, վանեցի, աշխարհ, որսորդ, րոպե, առաջ, քաջվարդ:
Եղբայր, վարք, շաբաթ, վստահ, գիշեր, ցերեկ, կեսօր, քաղցր, դաշնամուր, վաղորդայն:
Աշուն, եկեղեցի, ուսում, ուրբաթ, վայրի, ժամանակ, առողջ, Մարիամ, միակ, միրգ:

5. Ո՞ր բառն է, որ հոմանիշ չէ թավ գրված բառին:
Ցոլալ, փայլել, շողալ, փողփողալպսպղալ:
Աշխուժանալ, կազդուրվել, բուժվել,առողջանալ, ապաքինվել:
Երկմտել, երկբայել, շորորալ, կասկածել, տարակուսել:
Հորինված, հնարովի, երևակայական, հավակնոտ, մտացածին:
Պարգևել, նվիրել, շնորհել, ոգեկոչել, ընծայել:
Աղաչել, թախանձել, աղերսել, հորդորել, պաղատել:
Մեկեն, կրկին, նորից, դարձյալ,վերստին:
Միայն, զուտ, սոսկ, լոկ, գեթ:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s