հայոց լեզու

Առաջադրանք

3.Նախադասությունների մեջ գտեք բառագործածության սխալները:
Այդ առավոտ սուրհանդակները ավետեցին վաղուց սպասված հաղթանակի լուրը:
Այդ երկուսը դեռ առավոտից էին վիճվում:
Նա քայլելուց ընկավ:
Քո համար նա պատրաստ է ամեն ինչի:

4.Ո՞ր բառը մյուսների հետ ընդհանուր արմատ չունի:
Սկեսրայր
Քաջայր
Քարայր
Ազնվայր
Այրուձի

5.Տրված բառերում գտնել հնչյունափոխված արմատները
:
Գետնաքարշ_գետին

գիտնական_գետ

հնձվոր_հունձ

խուսափել_խույս

քննարկել_քնին

լսափող_լիս

նստարան_նիստ

լրջախոհ_լուրջ

ուղեկից_ուղի

շրջադարձ_շուրջ

կավճոտ_կավիճ

սուզանավ_սույզ

չվացուցակ_չու

իշայծյամ_էշ

պտուտակ_պտույտ

Խեցգետին,լեզվագետ,խոտհունձ, մարդախույս,խորաքնին,ասուլիս, արևանիստ,աչալուրջ,մայրուղի, բքասույզ,օդաչու,օդապտույտ։

6. Շարքի բառերում ընդգծել նախածանցներն ու վերջածանցները:
Տհաճ, խանդոտ, մայիսյան, վարք, փորձանք, հաճելի, զսպանակ, բանվորպարագլուխ, մականուն, թվական, բուրավետ, մեղք, վայրենի, փոխարքա, հոգյակ, ծնունդ, հավելվածներամփոփ, ելույթգերադաս:

Տ_տհաս,տգեղ,տգետ

Ոտ_կրակոտ,բրդոտ

Յան_մայիսյան,ապրիլյան

Ք_գիրք,ձեռք

Անք_հրճվանք,բամբասանք

Ելի_սիրելի,հարգելի

Անակ_վահանակ,ժամանակ

Որ_հնձվոր_,կալվոր

Ական_մանկական,բանվորական

Ենի_նռնենի,վայրենի

Յակ_կղզյակ,շաբաթօրյակ

Պար_պարանիստ

Մակ_մակերես,մակբայ

Ներ_ներարկել,ներգրավել

Փոխ_փոխհարաբերություն

Ունդ_սնունդ,մկունդ

Ված_հոդված,դիպված

Ույթ_համույթ,ասույթ

Ավետ_ծաղկավետ,հոտավետ

Գեր_գերակայել,գերհոգնած

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s