հայոց լեզու

Առաջադրանք

1.Տեղադրե‘ք համապատասխան    բառը
ա. Ոչ ոքի նա հանգիստ չէր (վերաբերվել) կա‘մսիրում էր, կա‘մ ատում:
բ. Հայացքս փախցրի (ակնկոր) գամվեցի տեղս:
գ. Օրբելին մեծ երկրպագուն էրամեն գեղեցիկ բանի՝ (ստգյուտ) բնության,գինարբուքների և այլն:


2. Մեջք և սիրտ բառերով գրե‘ք մեկական դարձվածք և բացատրե‘ք իմաստները):

Մեջք-մեջքը աղալ մի լավ ծեծել

սիրտ-սիրտ տալ


3. Տրված շարքից առանձնացրե‘ք բազմիմաստ բառերը և նշե‘ք երկու իմաստ կրոն, դուռ, ստերվանեցի,բերան, աստղ, բալհազար:
4. Տրված բառերի դիմաց բառարանի օգնությամբ գրեք մեկական հոմանիշ:
Ճապաղ-ծավալուն, տարածուն

իրազեկ-տեղյակ, ծանոթ

աղորիք-աղաց, աղացք

պարեխ-ապառաժ, ժայռ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s