հայոց լեզու

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ, ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ,15.11

 1. Ընդգծված բառերն ու բառակապակցությունները փոխարինի՛ր համապատասխան ածականներով:
Օրինակ՝ Երկրին մոտ տարածությունում տիեզերանավի հանդիպեցին: — Երկրամերձ տարածությունում տիեզերանավի հանդիպեցին:
Հայոց աշխարհում՝ Արարատի դաշտի հարավում, մի հրաշքով լի (հրաշալի)ու ձեռքով չկերտված(անձեռակերտ)կոթող կա: Դա Արարատն է երկինք սլացող(երկնասլաց), մեկուսի լեռների զանգված(լեռնազանգված)՝ կոնի նմանվող(կոնանման) զույգ գագաթներով: Մասիսն ու Սիսը հանգած հրաբուխներ են:Մասիսի ժայռերով պատված (ժայռապատգագաթը ծածկված է հավերժական ձյունով: Սսի գագաթի մասը նույնպես քարերով ծածկված(քարածածկ ) է: Լանջերը կտրտված են ճառագայթի ձև ունեցող(ճառագայթաձև) ձորակներով ու հեղեղատներով: Լանջերին խոտով առատ(խտառատ) արոտներ ու թփուտներ կան. ներքևի գոտում՝ այլևայլ թռչուններ ու կենդանիներ: Հնում լեռը հռչակված էր որպես արքաների որսատեղի:
Մասիսը զերծ չի մնացել բնության աղետներից: Նրա հյուսիս-արևելքի(հլուսիսարևելյան) լանջի խորխորատը, հայտնի «Մասյաց վիհ» անունով, որ գագաթին մոտ(գագաթամերձ) (մերձ) մասում ավելի քան հազար մետր խորություն ունի, առաջացել է երկրաշարժից:
Սուսան Մարկոսյան «Գործնական քերականություն»;

2.Ուղղեցեք սխալները;
Փախնել-փաղչել, վեր է լուծում-վերլուծում է, կապնվել-կապվել, դուրս գնալ դուրս-դուրս գնալ, երիցս անգամ-երիցս, ներ է դնում-ներդնում է, իր մեջ ներառել-ներառել, նորից կրկնել-կրկնել, թողել-թողնել, պայթացնել-պայթեցնել, խոստովանվել-խոստովանել,  վիճվել-վիճել, կարմրացնել-կարմրել։
3.Հոմանիշները տրվածներից ընտրեցեք:
ա) Այգաբացին(արշալույսին) լսվում էր թռչունների անուշ դայլայլը(գեղգեղանքը):
բ) Գյուղի վրա խաղաղ երեկո(արևամուտ)իջավ:
գ) Կեսօրին (միջօրեին)քաղաքում անդորրություն (անդորր էր)էր տիրում:
դ) Գիշերն իր մութ թևերն էր փռել(տարածել):
ե) Հունձը մայրամուտին(արևամուտին) ավարտեցին:
(միջօրե, արշալույս, արևամուտ, տարածել, գեղգեղանք, անդորր):
4. Վերականգնել հետևյալ բառերի առաջին բաղադրիչների անհնչյունափոխ ձևերը:
Ռմբակոծել-ռումբ, սրճարան-սուրճ, կնքել-կնիք, մտամոլոր-միտ, վիրաբույժ-վեր, զինագործ-զեն, ըմպանակ-ումպ, գրադարան-գիր, ընչաքաղց-ինչ, ծաղկաբույլ-ծաղիկ, երկնակամար-երկին, կապտավուն-կապույտ, գինեգործ-գինի, բուրմունք-բույր, ալրաղաց-ալյուր, թթաստան-թութ, խնկածաղիկ-խունկ, մրրկածուփ-մրրիկ, կռվազան-կռիվ, իջնել-էջ, ընձուղտ-ինձ, մամռապատ-մամուռ:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s