հայոց լեզու

Առաջադրանք

1.Կազմեցե´ք մեկական բարդ բառ` տրված արմատները գործածելով  և´ առաջին, և´ վերջին  բաղադրիչ.
գույն, տուն

գույն- երկնագույն, գունզգույն

տուն- տնամերձ, դեղատուն

2. Լրացրե´ք  բաց թողնված տառերը.
նախճիր, սաղավարտ,  փրփրադեզ,  գիշերօթիկ,  վայրէջք,  խռչակ, դողէրոցք, խորդուբորդ ,խառնիջաղանջ:

3. Կրկնակ բաղաձայններով երկուական բառ կազմեցե´ք.
նն-աննպատակ, աննման,

ռռ-մռռել, ճռռալ

4.Գտե´ք ճիշտ ձևերը.
մանրամասը-մանրամասն
անձեռնոցիկ-անձեռոցիկ
բարձրունք-բարձունք

5. Տրված բառերը գործածե´ք  փոխաբերական իմաստով  բառակապակցության  մեջ.
մեծ-մեծ փառք,   ծանր-ծանր աշխատանք:

6. Առանձնացրե´ք հոմանիշային  6 զույգ.
խլեզ, շանթ, շեղջ, ականջօղ, ցուպ, մողես, գինդ, կայծակ, ձեռնափայտ,արահետ, կույտ,  կածան

7. Տրված բառերին գրեցե´ք 2-ական հոմանիշ.
ձի-նժույգ, հովատակ
մագիլ-ճանչ, ճանկ
խոհեմ-խելացի, իմաստուն

8.Կազմեցե´ք  3-ական բառ հետևյալ նախածանցով  և վերջածանցով.
ենթ- ենթակա, ենթասպա, ենթագիտակցություն
-վածք- գործվածք, խառնվածք, մանված:

9.Կազմեցե´ք   նախադասություններ   անարգել   և  համար   համանուններով:

  1. Որդին անարգեց հորը, իրեն նախատելու համար:
  2. Զինբորները անարգել դուրս եկան շրջափակումից:
  3. Ես գնեցի գեղեցիկ ծաղիկներ մայրիկիս համար:
  4. Ձիարշավին հաղթեց համար առաջին նժույգը:

10. Սյունակներից  ընտրեցե՛ք   մեկական  արմատ  և  կազմեցե՛ք  հինգ  բարդ  բառ.
լույս           երես — լուսերես
փիղ           վարս — փղոսկր
ծաղիկ      քար — ծաղկաման
փորձ        ոսկոր — փորձաքար
ոսկի         աման — ոսկեվարս

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s