հայոց լեզու

Առաջադրանք

  • Կազմիր նոր բառեր հետևյալ արմատներով`

Ճանապարհ-ճանապարհային, ճանապարաշինարան
խոնարհ- խոնրհաբար
շնորհ-շնորհակալություն, շնորք, շնորհիվ
աշխարհ-աշխարհակա, աշխարհայոց, աշխարհագրություն
խորհուրդ- խորհրդական, խորհրդավոր, խորհրդային
օրհնել-օրհներնգ, օրհնանք, օրհնություն

Կետադրել

Արևն ու Լուսինն Աստծո զավակներն են: Արևն աղջիկ է, Լուսինը տղա, հոր հրամանով նրանքպարտավորվում են աշխարհին գիշեր-ցերեկ հերթով հսկել վիճակ են գցում թե գիշերնիրենցից ով հսկի վիճակն ընկնում է քրոջը:Արևին և քույր ու եղբայր սկսում են տաք տաքվիճել աղմուկի ձայնը լսելով գալիս է հայրը երբ իմանում է պատճառը նախատում է Լուսնինև հրամայում, որ գիշերները նա հսկի լուսինը հասկանալի է հանձն է առնում հոր կամքըկատարել ապա Աստված աղջկան է դիմում առաջարկելով ցերեկները հսկել արևը սակայնառարկում է ասելով թե ինքն իր աղջիկ տեղով օրը ցերեկով մարդկանց աչքին երևալուցամաչում է այդ դեպքում ասում է հայրը ձեռքերիդ մեջ մի մի խուրձ ասեղ բռնիր ովհամարձակվի քեզ նայել ասեղներով աչքերը ծակիր:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s