հայոց լեզու

Առաջադրանք Հայոց լեզվից

1.Բառարանի օգնությամբ գտիր տրված սակավադեպ բառերի բացատրությունը:
Ագուգա-  Փողրակ, ջրի խողովակ, ադամամութ-  Գիշերային թանձր խավար, ազնավուր- Ազնիվ, ազնվական, ազոխ- Չհասած՝ խակ խաղող, աթաբեկ- Թագավորահայր, ակաղձուն- ակաղձ, ականակիտ- Փայլուն, շողշողուն, ակոռի- Ավեր, ավերակ, ակութ- Փոքրիկ թոնիր, ահյակ- Ձախ, աղանդեր- թեթև ուտելիք, աղարտել- Փչացնել, վնասել, եղծել, աղճատել- Աղավաղել, նենգափոխել,աճապարել-  Շտապել, փութալ, ամիկ- Մեկ տարեկան արու ուլ, ամիճ- Զանազան մրգերի խառնուրդ՝ որպես աղանդեր, այծենակաճ- Այծամազից պատրաստված կաճ՝ թաղիք, անըստգյուտ- Անթերի, կատարյալ, անպարսավելի, անթրոց- Թոնրի կրակը խառնելու երկար ձող՝ թիակ՝ փայտ, անսալ- Լսել մեկի խոսքին, հպատակվել, հնազանդվել, անտերունչ- Խնամող՝ հոգացող չունեցող, անտեր,անութ- Թևի տակը, թևատակ, կռնատակ, ապիկար- Անկարող, անձեռնահաս, ապաշնորհ, անընդունակ, ապրիորի- Փորձից անկախ, փորձի ու պրակտիկայի վրա չհիմնված, առաթուր- Ոտնատակ տալով, կոխկրտելով, առասան- Թոկ, պարան , առինքնել- Դեպի իիեն ձգել, գրավել, հրապուրել, առտնին- Տնային, տանը պետք եղող՝ գործածվող, ասպար- Ապավեն, պաշտպան, հենարան,ասպնջակ-  Հյուրընկալ, վանատուր, եկվորին օթևան տվող, ասր- Ոչխարի բուրդ, արաժան- արաժանի, արբշիռ- Հարբած, գինով, արմաղան- Նվեր, ընծա, արտորալ- Շտապել, փութալ, աճապարել:
2.Ընդգծիր այն բառերը, որոնցում կա 
    Առ- նախածանցը:
Առաջ, առարկա, առկայծել, առվակ, առէջ, առնետ, առավոտ:
Ապ- նախածանցը:
Ապրանք, ապարդյուն, ապուխտ, ապուշ, ապակի, ապերջանիկ, ապրուստ:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s