հայոց լեզու

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

Տեքստում տեղադրիր փակագծերի հոմանիշներից ամենահարմարը

Ամպրոպի ժամանակ եղե՞լ է այնպիսի … (առիթդեպք), որ կայծակի … (կարճատևվայրկենական) … (բռնկման,բոցիլույսով… (դիտելուտեսնելուաշխույժ փողոցի … (տեսարանըտեսքը): Այդ ժամանակ … (անշուշտ,անպայման)… (նկատածտեսածկլինեք կայծակի մի … (տարօրինականսովոր) … (առանձնահատկությունը,կողմը), փողոցը … (անշարժացածքարացածէ թվումձիերը կանգ են առել …(պրկվածլարվածդիրքերով`ոտքերը օդում պահածկառքերը կանգնել ենպարզ երևում է անիվի … (յուրաքանչյուրամեն միճաղըԱյդ… (թվացյալթվացողանշարժության պատճառը կայծակի … (աննշանփոքրտևողությունն էԿայծակըինչպես ամեն մի էլեկտրական կայծ, … (չափազանցշատկարճ է տևումնրա տևողությունը նույնիսկ չի կարելի չափե լսովորական … (եղանակներովձևերով):

1.Տրված բարդ բառերի առաջին բաղադրիչները փոխելովստացի՛ր նոր բաղադրյալ բառեր:

Ագեվազ (կենգուրու)-արագավազ, կակղամորթ- սևամորթմարտունակ- աշխատունակարճճապատ- շրջապատմեծասքանչ- հիասքանչհողածին- նորածինփառամոլ- խաղամոլատոմակայան- էլեկտրոկայան:

2.Տրված բարդ բառերի վերջին արմատները փոխելով` ստացի՛ր նոր բարդ բառեր:

Հեռախոս-հեռակապհանրածանոթ- հանրաճանաչձյունածածկ- ձյունապատերկրագունդ- երկրաշարժկենսակերպ- կենսաբանհնավանդ- հնագետմտահոգ- մտակորույսբարենպաստ- բարեհոգիակնթարթ- ակնաբույժ,լուսանցք- լուսամուտ

.Բաղադրյալ այնպիսի բառեր կազմի՛րորոնց սկզբում լինեն տրված բառերի վերջին բաղադրիչները

Դեղնակտուց- կտցարկենսախինդ- խնդագինկենսագիր- գրադարանքինախնդիր- խնդրագիրքակնդետ- դիտակետ:

78.Այնպիսի բաղադրյալ բառեր կազմի՛րորոնց վերջում լինեն տրված բառերի առաջին բաղադրիչները

Բուսական- դեղաբույսկատվազգի- ծովակատուսուզանավ- ծխասույզսիրառատ- հայրենասերշինություն- կավաշեն

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s