հայոց լեզու

Առաջադրանք

Ջ

Ջատագով- Որևէ բանի ջերմորեն փառաբանող, որևէ բանի գովքն անելով պաշտպանող: Կապիտալիզմի՝ ռեակցիայի ջատագովներ
Ջգրու- Դիտմամբ
Ջիգիթ — Հմուտ և խիզախ հեծյալ (առավելապես՝ կովկասյան լեռնցիների մեջ)
Ջին- Բարի և չար ոգիների անվանումը արաբական և պարսկական դիցաբանության մեջ
Ջինս- Տոհմ
Ջիրիդ- Մականախաղ, հեծյալ երիտասարդների մրցախաղ, որի ժամանակ ձիերը քշելով իրար մականներով հարվածում են
Ջնարակ- Որոշ ծառերից հոսող սպիտակ-դեղնավուն ռետնային խեժ
Ջոլիր-  Խումբ, բազմություն
Ջոջ- Մեծ, հասակավոր, ավագ
Ջրհորդան- Տանիքից ջուրը հոսելու համար սարքված հարմարանք (թիթեղե խողովակ, փայտյա փոքրիկ նավ ևն)
Ջրօրհնեք- Ջուրը օրհնելու եկեղեցական կարգ՝ արարողություն

Ռ

Ռազմ- Պատերազմ, ճակատամարտ, մարտ, կռիվ
Ռամիկ- Աշխատավորական խավերին պատկանող մարդ, գեղջոլկ, գյուղացի
Ռահվիրա- Աշխատավորական խավերին պատկանող մարդ, գեղջոլկ, գյուղացի
Ռահ- Ճանապարհ, ուղի
Ռանչպար- Հողագործ, երկրագործ
Ռեքվիեմ- Եկեղեցական հոգեհանգիստ
Ռուպ- Եփելով թանձրացած քաղցու, դոշաբ, մաթ

Ս

Սադրել- Մեկին՝ մի բանի (սովորաբար ոչ լավ բանի) դրդել՝ մղել
Սալա- Զամբյուղ, կողով
Սակավ- Քիչ, փոքր քանակությամբ, փոքր քանակություն կազմող: Սակավ օրեր: Սակավ բաներ
Սակ- Ապրանքների՝ աշխատանքի ևն որոշակիորեն՝ ճշգրիտ կերպով սահմանված արժեք՝ գին
Սալվի- Սոսի, չինարի
Սաղմոն- Սաղմոնազգիների ընտանիքին պատկանող կարմրագույն կամ վարդագույն համեղ մսով արդյունաբերական ձուկ (լոսոս)
Սաղմոս- Աստվածաչնշի մի մասը՝ կրոնական քնարերգական հատվածների ու աղոթքների ժողովածուն
Սայր- Սուր ծար (նիզակի, տեգի, սլաքի ևն)
Սատակ- Լեշ, դիակ
Սատար- Օգնական՝ պաշտպանող ուժ՝ մարդ
Սարսու- Սարսեցնող, սարսափելի, սարսափազդու
Սթար- Ձիու թամբի կամ համետի տակից գցելու ծածկոց՝ կտոր
Սիեստա- Կեսօրյա հանգիստը շոգ երկրներում
Սինլքոր-  Հասարակության ստորին խավերին պատկանող: Սինլքոր ստրուկներ՝ խուժան
Սնգույր- Երեսը (և առհասարակ մաշկը) ներկելու քսուք, շպար
Սմբուկ- Բադրիջան
Սպրդել-  Ծածուկ՝ գաղտնի ներս մտնել կամ դուրս գալ
Ստամբակ- Ըմբոստ, ընդվզող, անհնազանդ, ապստամբ
Սրդողել-  Նեղանալ, հոգեպես անհանգստանալ
Սփյուռ- Սփռված, փռված, տարածված, ցրված
Սքողել-  Ծածկել, պատել, պարուրել

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s