հայոց լեզու · Բառարանային աշխատանք

Առաջադրանք

Բացատրական բառարանի օգնությամբ գտնել տրված սակավաձև բառերի բացատրությունը:

ծակուռ-Խղճուկ հյուղ, խուց

ծաղկանույշ-Ծաղկունքի հավերժահարս, ծաղկահարս

ծանակ-Վիրավորական՝ չարամիտ՝ կծու ծաղր

ծապան-Արհեստական կամ բնական դարավանդ բարձունքի լանջին, դարատափ

ծավի-Բաց կապույտ, ծովագույն, երկնագույն

ծեղ-Հարդի մեկ հատ շյուղ

ծիղ-Ծղոտ, ցողուն, կոթուն, ոճ

ծլանգ- Հագուստի պատռված ու կախ ընկած ծվեն

ծխնի-Հնատիպ դռների ներքևում և վերևում հատուկ ելուստ, որ ներքևից ագուցվում էր շեմի փոսիկի, իսկ վերևից դրանդիի մեջ, ճխան

ծղան-Կացնով ճեղքած և վառելու համար մանրացրած փայտի կտորներից յուրաքանչյուրը

ծյուրել- Կենսունակությունից զրկել, թուլացնել, թառամեցնել, ծերացնել

ծործոր-որ, ձորակ

ծրորել- Մաշել, մաշելով ծվեն-ծվեն անել, քրքրել

ծփի-Թեղու մի տեսակը

հայոց լեզու · Բառարանային աշխատանք

Առաջադրանք

Բացատրական բառարանի օգնությամբ գտնել տրված սակավաձև բառերի բացատրությունը:

խազմուզ-Խաղողից քամված հյութ, մաճառ

խալվաթ-Անցուդարձը՝ շարժումը դադարած, հանգիստ, խաղաղ

Խակի-Նույն գույնի կտոր, նաև զգեստ

խային- Նախանձ, Նենգ

խանձարուր-Կրծքի երեխային փաթաթելու փոքրիկ սավան, բարուր

խաշամ-խաշամի

Շարունակել կարդալ “Առաջադրանք”